professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Een van de projecten bij de Rechtenfaculteit van de universiteit Leiden betrof een project ter verbetering van de managementinformatie voor het faculteitsbestuur. Vanuit verschillende lokale- en instellingsbrede bronnen zijn (meerjaren)gegevens ontsloten en inzichtelijk weergegeven op de terreinen onderwijs, onderzoek en personeel. In een rapportage zijn de cijfers ge´llustreerd met korte toelichtingen van de medewerkers. Hierdoor kreeg het faculteitsbestuur heldere stuurinformatie en een beter beeld bij de cijfers.

Kennismanagement

De kunst van het leveren van goede managementinformatie is voldoende maar niet teveel stuurinformatie op het juiste aggregatieniveau. Wij bieden ondersteuning in het formuleren en ontsluiten van managementinformatie uit een veelheid van gegevens. Deze informatie sluit aan bij de (strategische) doelen van de organisatie en de kaders van een planning & control en kwaliteitssysteem. Bij het ontsluiten van gegevens en het maken van rapportages betrekken wij nadrukkelijk de medewerkers van ondersteunende afdelingen.