professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Verbetering dialoog in het onderwijs

01-06-2016

Als adviseur/facilitator stel ik mijzelf de vraag hoe ik medewerkers binnen de organisatie kan helpen om meer effectief gedrag te laten zien zodat er een betere afstemming en communicatie plaatsvindt en er meer samenhang komt. Graag wil ik de onderwijsresultaten en het collectieve leren van een weerbarstige onderwijspraktijk helpen verbeteren via een onderzoeksproject dat gebaseerd is op actie-leren.

Als ‘object van onderzoek’ worden thema’s gekozen waar effectief communiceren tussen verschillende lagen binnen de organisatie maar ook naar buiten een item is.

Voorbeelden voor deelname aan dit onderzoeksproject:

Mbo klassen waarbij motivatieproblemen van deelnemers voorkomen en waarbij de gemiddelde studieresultaten slecht zijn. De onderwijsorganisatie heeft al van alles geprobeerd maar dit heeft nog niet tot een gewenst resultaat geleid.

Docenten van een opleiding wensen graag de aandacht tussen toppers en zorgleerlingen beter te verdelen. Via een begeleidingstraject willen zij hiervoor nieuwe aanpakken ontwikkelen.

Door het vastleggen van positieve en negatieve ervaringen van alle betrokkenen wil ik in een publicatie explicieter maken hoe effectieve communicatie op verschillende lagen van de onderwijsorganisatie (van leerling tot docent, begeleider en manager) er uit kan zien. En hoe de facilitator een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het bevorderen van deze effectieve, minder op de defensie berustte communicatie.

Organisaties en/of opleidingen die belangstelling hebben om aan dit onderzoek mee te doen kunnen zich aanmelden via:

info@accordanceconsultancy.nl


Download onderzoeksvoorstel_ala_2011-2012.pdf

Overzicht nieuwsartikelen

06-01-2017 Visionair Leiderschap

01-06-2016 Verbetering dialoog in het onderwijs