professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Een vormingsgroep wil op een andere manier met elkaar in gesprek gaan. Via een afwisselend programma dat ondersteund wordt door enkele beelden en de begrippen geven, nemen, maken en samenspel gaat de groep in 'dialoog'. Belangrijk is dat iedereen het verschil ervaart tussen ergens 'over' praten, of bewust met elkaar in gesprek gaat in het 'hier en nu'. Enkele reacties na afloop:

Het in tweetallen spreken was heel vreemd in deze groep (dat deden we nog nooit eerder), maar wel goed, plots veel directere en eerlijke communicatie en feedback.

Het in groepjes verwerken van 'waar willen we naar toe' gaf een mooi resultaat met meerdere invalshoeken.

Ik heb non-verbaal gezien bij 't afscheid dat de mensen tevreden waren en zelfs iets 'betrokkener' afscheid namen.


Training on the job, coaching en intervisie

Voor u als manager, docent, projectleider, coördinator of adviseur is het goud waard om af en toe stil staan bij dagelijkse vraagstukken. Hoe komt het dat sommige dingen ‘als vanzelf gaan’  en andere zaken zo stroef lopen?  U vraagt zich bijvoorbeeld af vanuit welke rol en positie u ervoor kunt zorgen dat er meer beweging in een project of veranderproces komt. Of hoe u kunt dealen met een overvolle agenda waardoor u niet die kwaliteit kunt realiseren die u voor ogen hebt. Via 'training on the job', individuele coaching of begeleide intervisie ondersteunen wij de professionalisering van medewerkers.
Samen met u kijken we naar de vraagstukken van vandaag en bieden een nieuw perspectief voor het aangaan van vraagstukken van morgen. Wat we vooral belangrijk vinden is dat u kunt doen waar u goed in bent en daar succes en plezier in beleeft.

 

Teamontwikkeling

Voor alle dienstverlenende organisaties is het van tijd tot tijd goed om extra energie te steken in de teamontwikkeling en stil te staan bij vragen als: waar staan we nu als team? hoe verloopt de samenwerking met  andere afdelingen? hoe gaan we om met de vragen die op dit moment aan ons gesteld worden? wat is onze visie daarbij en delen we die met elkaar?

Door korte maatwerktrajecten krijgt u meer focus in de werkzaamheden en ontstaat er meer synergie en samenwerking binnen afdelingen en teams. Onze begeleiding speelt zich af op de werkvloer dicht bij het primaire proces. Het resultaat is dat medewerkers met meer plezier werken en dat de kwaliteit en het succes van de dienstverlening zichtbaar verbetert.

Teamontwikkeling binnen het onderwijs. De kracht van het onderwijs zit bij de docent en het team. Daar moet het goed zitten. Het onderwijs is veel in beweging en dat kan zijn weerslag hebben op een team. Juist in een tijd waarin de middelen schaars zijn is het noodzakelijk om deze zo goed mogelijk in te zetten en energie te steken in de professionalisering van de docenten en het team.