professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Een accountancy opleiding wenst in een kort tijdsbestek ondersteuning bij een AD-aanvraag. Door in samenspraak met de opleiding en in samenwerking met Falkstone Organisatie en Loopbaanadvies een marktverkenning uit te voeren en de verbinding te leggen tussen de verschillende studentprofielen, de vragen in de markt en het opleidingsaanbod werd de focus voor de aanvraag snel duidelijk. Met deze kennis kon een heldere aanvraag opgebouwd worden. De AD-aanvraag is door de NVAO gehonoreerd.

Nieuwe opleidingen

Het aanvragen van een nieuwe bachelor-, master- of associate degree opleiding start met een onderzoek naar de macrodoelmatigheid. Dit schrijft de beleidsmaatregel voor die vanaf maart 2009 van kracht is. Hogeronderwijsinstellingen kunnen sinds juli 2009 een toets rechtstreeks indienen bij de commissie doelmatigheid hoger onderwijs (CDHO). Na een positief besluit kan de opleiding de aanvraag nieuwe opleiding conform het kader van de NVAO uitwerken en indienen bij de NVAO.

  Voor een succesvolle aanvraag is het in de verkennende fase van belang aandacht te besteden aan de positionering van de opleiding. Onze ervaring met visitaties is een pré voor een goede ondersteuning bij de inhoud en het proces van een nieuwe aanvraag. Het resultaat is een goed onderbouwde aanvraag, een heldere positionering in de markt, en een goede match tussen de studentvraag en het nieuwe opleidingsaanbod.
referenties: www.nvao.nlwww.cdho.nl