professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Een bedrijfskundige opleiding van een Hogeschool heeft slechts enkele maanden voor de voorbereiding op een versnelde accreditatie. De opleiding is trots op het doorgevoerde verbeterbeleid en wenst graag en positief signaal naar medewerkers en omgeving af te geven.
Na een helder intakegesprek met aandacht voor de ambities van de opleiding en de condities bij het maken van de zelfevaluatie en de voorbereiding op de visitatie wordt het tijdpad in grote lijnen uitgestippeld en worden voornemens kenbaar gemaakt. Deze voornemens laten zich niet allemaal direct vertalen in concrete acties maar worden gedurende het proces ingevuld. Trefwoorden gedurende het proces: betrokkenheid organiseren, verschillen en successen zichtbaar maken, aanhaken bij het lopende (onderwijs)proces en prioriteiten stellen.

Accreditaties

Een officieel moment voor het meten van kwaliteit in het hoger onderwijs vormen de externe visitaties gevolgd door een accreditatie in verband met de wettelijke erkenning van de opleiding. De visitaties worden uitgevoerd door een vbi (visiterende bezoekende instelling). De uiteindelijke accreditatie wordt afgegeven door de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan) en is zes jaar geldig.

Wij ondersteunen opleidingen bij het maken van zelfevaluaties en bereiden hen voor op externe visitaties. Het maken van een quick scan is een goede manier om snel zicht te krijgen op uw situatie. Een accreditatietraject is een kostbaar en tijdrovend proces. Gedurende de intake bepalen wij met de opdrachtgever de scope van het traject met als uitersten: ‘Accreditatie als vliegwiel voor verandering’ of ‘Met de accreditatie maken we onze bestaande kwaliteit zichtbaar’.