professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Actieleren

Het teamoverleg 'gaat nergens over'

Het voeren van gesprekken die ertoe doen is een kunst apart. Onze interesse in actieleren en in het bijzonder 'action science' is ontstaan doordat gangbare oplossingen voor weerbarstige vragen binnen de instelling of tussen afdelingen niet werkten. Grote oplossingen zoals herschikkingen van afdelingen of diensten leveren vaak niet het gewenste effect op. Wij hebben gezocht naar alternatieven. Action science, en als onderdeel daarvan het werken met leertheorieën van Argyris, is daar een voorbeeld van. In de praktijk gaat het erom hoe gesprekken op ‘microniveau’  plaatsvinden. Wat zegt de ander, wat zeg ik en wat wordt er niet gezegd? Wanneer het lukt om daar een verschuiving in aan te brengen kan dat een wereld van verschil teweeg brengen. Een voorbeeld functie van een ‘al doende lerende manager’ kan een enorme stimulans voor de omgeving zijn om gesprekken op een andere manier plaats te laten vinden dan tot dan toe doorgaans gebruikelijk is. In onze socialisatie hebben we geleerd om ‘in control te zijn’. Actieleren is een manier om dat om te buigen naar minder defensief gedrag. Hierdoor komt er meer op tafel waar het echt over moet gaan. Samen met u kijken we hoe de aandacht hiervoor in de dagelijkse uitvoeringspraktijk op een natuurlijke manier plaats kan vinden.

Referentie: www.actionscience.com

zie eveneens: www.highqualitycommunication.nl