professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Aanmelden nieuwsbrief

Uw naam

Uw e-mail adres

Afmelden nieuwsbrief

Uw e-mail adres

Artikelen

Naar een duurzame professionele kwaliteitscultuur

In dit artikel presenteren we een nieuwe benadering voor de ontwikkeling van een duurzame professionele kwaliteitscultuur van onderwijsteams. Nieuw in onze benadering is dat we de professionalisering van teams en individuen koppelen aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden (21st cs), met als doel een duurzame gedragsverandering bij onderwijsteams te bereiken. De methodiek ‘Synergie • 4 • teams’ is in samenwerking met externe deskundigen ontwikkeld en kan in alle onderwijscontexten ingezet worden. Achtereenvolgens belichten we het onderliggende concept van de methodiek en gaan we in op de ervaringen bij drie teams in de periode januari 2019 - mei 2020. LIA VAN DEN BERG, DESIREE SIMONS

Bron vaktijdschrift Profiel, nr. 9, dec. 2020: https://www.profielactueel.nl/profiel-vakblad-over-mbo-onderwijs/

 

 

 

De weg naar passend onderwijzen

Uit de audits Passend Onderwijs bij ROC van Amsterdam/Flevoland is naar voren gekomen dat de opleidingen veel inspanningen verrichten om studenten passend te plaatsen en te begeleiden. De auditoren waren onder de indruk van de uitvoering van het zorgbeleid, zoals dat bij veel teams is ervaren. Indrukwekkende gesprekken en uitspraken staan nog steeds op het netvlies. Zoals de ouder van een studente die specialistische ondersteuning kreeg en aangaf: ‘Bij deze school voel ik mij werkelijk welkom’. We hebben mooie voorbeelden gezien van maatwerk voor studenten met uiteenlopende begeleidingsvragen en ook hoe belangrijk het is om snel problematieken te signaleren. Gedurende de audits hebben de auditoren de ontwikkeling waar kunnen nemen van de omslag van passend onderwijs voor een specifieke doelgroep naar passend onderwijzen voor een bredere groep studenten. LIA VAN DEN BERG

Bron vaktijdschrift Profiel, nr. 6, sept. 2020 https://www.profielactueel.nl/profiel-vakblad-over-mbo-onderwijs/

 

  

    

  

     

De cirkel rond

De minor Ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam timmert al zes jaar aan de weg en niet zonder succes. Jaarlijks volgen totaal ca. 250-300 studenten deze minoropleiding waarbij ze begeleid worden in de ontwikkeling en start van een eigen onderneming. Dat de minor Ondernemerschap van de HvA erkenning geniet van zowel studenten, docenten en collega-docenten is een feit, maar hoe krijgt dit zijn beslag in een rapportage die recht doet aan de realiteit? In deze nieuwsbrief licht ik een tipje van de sluier op door in gesprek te gaan met de docenten en coaches Matthijs de Feber en Krisja Abelman, beiden betrokken bij de aanvraag Bijzonder Kenmerk ondernemen bij de NVAO. Mijn rol in dit project was het begeleiden van het proces en het schrijven van de aanvraag.

Archief

Focus

Download als PDF

De mythe van het systeem

Download als PDF

Een kwestie van vertrouwen

Download als PDF