professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Een van de meest succesvolle instrumenten in het onderwijs is de uitvoering van een (interne) audit.
Een ROC heeft de onderwijskwaliteit hoog in haar vaandel staan. Het regelmatig voeren van (interne) auditgesprekken maakt onderdeel uit van het op te zetten kwaliteitssysteem. Samen met de domeindirecteuren en de onderwijsdirecteur komen we tot de formule om directeuren bij elkaar in de keuken te laten kijken. Er volgt een gesprek met de studenten, docenten en de directeur. Vooraf maken we een selectie van de thema's van de gesprekken. Dit betreft samenhang programma, studiebegeleiding en informatievoorziening. Docenten en studenten waarderen het om op deze manier 'gehoord te worden'. Aandachtspunt voor de domeinen is om de resultaten van de gesprekken en vervolgactiviteiten ook te communiceren met studenten.

Interne audits

Deelnemers, onderwijsuitvoerders en management ervaren auditgesprekken als een serieus moment waarop goed naar elkaar geluisterd wordt. Het is onze ervaring dat interne audits echt meerwaarde opleveren voor de onderwijskwaliteit en het biedt kansen voor een andere dynamiek binnen de organisatie.

Een interne audit is een momentopname van de stand van zaken rond het kwaliteitsniveau van een bepaald onderwijsaspect, een opleiding of een organisatieonderdeel. Vooraf wordt een keuze gemaakt in de gespreksonderwerpen van de audit. Het management en de kwaliteitscoördinator(en) onderwijs bepalen in overleg met opleidingenteams de samenstelling van de panels. Bij een audit op het onderwijsproces kunnen bijvoorbeeld gesprekken plaatsvinden met studenten, docenten, beroepenveld en afgestudeerden. Het is aan te bevelen om interne audits in te bedden in de kwaliteitscyclus van de instelling.