professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Tijdens een MT dag komen CvB en vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsdomeinen en ondersteunende diensten bij elkaar. De rode draad van de dag is afstemmen, tussen mensen en afdelingen. En ook afstemmen van producten, diensten en planningen. Enkele opmerkingen aan het einde van de dag:

De SLB coördinator: Ik heb een beeld gekregen voor het maken van een zelfevaluatie en ik heb gesproken over de keten van de deelnemer begeleiding. Waardevol waren de tips die ik heb gekregen, zoals werken aan de inbedding van de afdeling. Ik ga werken aan procedures binnen de organisatie en met Techniek ga ik een pilot starten.
CVB-directeur: De wereld van het ROC ziet er anders uit wanneer we dit vaker doen. De jaarkalender moet nog concreter gemaakt worden.Managementdagen

Voor u als manager is het een uitdaging om een goede balans te vinden tussen droom en werkelijkheid. Management- en teamdagen vormen een unieke gelegenheid om gezamenlijk de koers te bepalen en (strategische) doelen te vertalen naar de uitvoering. Tijdens MT dagen komen doel en uitvoeringspraktijk cialis generico dichter bij elkaar. Management en team(leiders) delen kennis en inzichten en komen zo tot een gezamenlijk beeld van de gewenste toekomst.