professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy

Een zelfstandige opleiding wenst ondersteuning bij de voorbereiding op een accreditatie. De invoering van een nieuw curriculum bevindt zich in de laatste fase. Gezien een ophanden zijnde fusie is er een 'verdeelde aandacht'. Bij de start van de opdracht worden via documentenanalyse en gesprekken met het management en medewerkers inzichtelijk gemaakt wat de uitgangspositie van de opleiding is.
Enkele thema's die in het vervolgtraject aan de orde kwamen betroffen: in hoeverre 'leeft' het nieuwe curriculum onder de medewerkers, hoe krijgen we ideeŽn en beelden op een lijn, hoe raken medewerkers betrokken en hoe krijgen we de focus in de zelfevaluatie. Het proces had een organisch karakter met een aantal duidelijke reflectiemomenten waarbij niet geschroomd werd de realiteit onder ogen te zien en gericht actie te ondernemen.

Positionering

Een positionering zorgt voor een heldere focus in het opleidingenaanbod. Een positionering geeft antwoord op de vragen: waar staan we nu als opleiding of afdeling, hoe ziet onze gewenste toekomst eruit en wat zijn de stappen om dat te bereiken?

Een positionering start met de bestaande en gewenste situatie inzichtelijk te maken. De informatie hiervoor wordt verkregen uit gesprekken met het management, docenten en teams, studenten en werkveld. Daarnaast vindt er een bronnenonderzoek plaats naar feiten en cijfers over de organisatie/opleidingen, eventueel aangevuld met benchmarkgegevens.

Het is onze ervaring dat het ontwikkelen van een visie op verschillende studentenprofielen bevorderlijk is voor het geven van goed onderwijs en de aansluiting in de markt.