professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy
'Een heldere visie op verschillende studenten-profielen komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede'.

Positionering

Binnen het mbo is er een groot palet aan opleidingen en niveaus. De belangstelling van deelnemers voor sommige opleidingen binnen uw instelling kan plotseling teruglopen. Of bepaalde opleidingen leveren niet het gewenste resultaat. Dan is een positonering een goed instrument om de bestaande en gewenste situatie inzichtelijk te maken. De informatie hiervoor wordt verkregen uit gesprekken met het management, docenten en teams, deelnemers en beroepenveld. Daarnaast vindt er een bronnenonderzoek plaats naar feiten en cijfers over de organisatie/opleidingen, eventueel aangevuld met benchmarkgegevens. Een positionering geeft antwoord op de vragen: waar staan we nu, hoe ziet onze gewenste toekomst eruit en wat zijn de vervolgstappen om dat te bereiken?