professionalisering kwaliteit in het MBO kwaliteit in het HO
Professionalisering Kwaliteit in het HO Kwaliteit in het MBO
logo accordance consultancy home / werkwijze / nieuws / vrije impressies afbeelding accordance consultancy


De kracht achter Accordance consultancy

Accordance Consultancy is in 2006 opgericht door Lia van den Berg MCM. Zij heeft een brede ervaring opgebouwd in onderwijs en onderzoek. Analytische- en ontwikkelkwaliteiten heeft zij opgedaan als researchanalist bij een onderzoeksgroep van het LUMC. Daarna heeft zij zich gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg van het hoger en middelbaar onderwijs. Zij heeft een unieke manier van implementeren ontwikkeld en expliciet gemaakt in een ‘Advanced Change Methodologies’ master traject. Brengt strategie en uitvoering dichter bij elkaar en zorgt dat mensen zich gecommitteerd voelen. Werkt graag in leernetwerken om individuele en collectieve ambities dichter bij elkaar te brengen en daadwerkelijk te realiseren. Als auditor van een vbi (visiterende bezoekende instelling) visiteert Lia van den Berg met een panel van deskundigen jaarlijks meerdere opleidingen.Werkwijze

  Wat kunt u van ons verwachten?

Accordance consultancy is sterk in het implementeren van veranderingen en het gelijktijdig werken aan resultaat en ontwikkeling. De verbinding van beleid en uitvoering en de aandacht voor mens en resultaat gaan hand in hand. In de aanpak zoekt zij de balans tussen een instrumentele- en ontwikkelingsgerichte benadering. Dit versterkt de betrokkenheid en de ontwikkeling van een professioneel werkklimaat. Al doende krijgen mensen nieuwe ideeën en inzichten, krijgt het werk meer focus en ontstaat er meer synergie en samenhang.

Doen we de goede dingen?
Beeldvorming en positionering. Maakt uit een veelheid van interne en externe informatiebronnen inzichtelijke managementinformatie waar u voor de korte en lange termijn op kunt sturen. Brengt ook de vitaliteit van de netwerkcontacten van de organisatie onder de aandacht waaronder bedrijfsleven, scholen, ouders, gemeenten en andere instanties. Resultaten:

 • overzicht over de feiten en cijfers
 • antwoord op de vraag waar moet ik de focus leggen?
 • vergroting van het inzicht in uw marktpositie.
 • een verbetert zicht op veelbelovende samenwerkingsrelaties


Hebben we een professioneel werkklimaat?
Eigenaarschap. Wij brengen de dialoog op gang over hoe zaken binnen de afdeling en instelling georganiseerd zijn. Weerbarstigheden maken we bespreekbaar en sturen op kwaliteit en de ontwikkeling van een professionele cultuur:

 • wat kan beter
 • wat kan simpeler
 • wat kan trefzekerder


Is er een heldere dialoog over de strategie?
Samenhang en borging. Wij kijken met u naar de samenhang tussen visie en strategie en de concretisering daarvan binnen de organisatie. Een cruciale factor daarbij is de samenwerking tussen de stafdiensten, het management en de uitvoerders. Wij faciliteren de dialoog van de vertaling van het strategisch beleid naar concrete vervolgstappen voor het middenmanagement en uitvoerend niveau. Mensen voelen zich betrokken en gekend, ieder vanuit de eigen expertise.

 • aandacht voor het aanbod: sluit dit aan bij de vraag en wat onderscheidt ons daarin?
 • aandacht voor de inhoud: gericht op een heldere visie
 • aandacht voor de mens: iedereen doet mee
 • aandacht voor het proces: zodat stappen snel en zorgvuldig genomen kunnen worden


 

Beeldvorming
• Expliciet maken wensen, mogelijkheden en ambitiesEigenaarschap
• Verhelderen individuele drives en inspiratie, twijfels en dilemma’sSamenhang en borging